Тел: 089-839-1323 Информация за актуални изкупни цени: 0887-929-000
 
Определяне интелигентност на кучета III-част
17 Oct

Определяне интелигентност на кучета III-част

Прочетено: 959 Коментари: 0

ТЕСТ 18

Целта на този тест:

Да се провери умението на кучето Ви да решава проблеми. Може ли то да преодолее препятствие, за да получи нещо, което иска?

Вие ще имате нужда от:

 • тесен коридор;
 • голям куп възглавници и одеяла;
 • лакомство;


Направете теста:

1. Изберете тесен коридор във Вашия дом. Струпайте много възглавници и одеяла в центъра на коридора, така че да блокирате преминаването през него.Направете купчината достатъчно висока и достатъчно широка, така че Вашето куче да не може просто да я прескочи, а да му се наложи да направи големи усилия да се изкачи по нея. Тя трябва да бъде сериозно предизвикателство. Купчината трябва да е стабилна, така че да не се срине, когато то се опита да я изкачи.


12

2. Заведете кучето си от тази страна на коридора, където то да се чувства в капан. С други думи, ако от неговата страна има например само спалня, то ще почувства, че е на скучно място и ще иска да мине от другата страна на купчината…

3. Помощникът Ви трябва да държи кучето от страната, която сте избрали за него. Вие трябва да сте от другата страна и да викате кучето си като размахвате вкусното лакомство.


ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТОЧКИ

Ако кучето веднага изкачи купчината и дойде при Вас...
Резултат 5

Ако дойде при Вас в рамките на 10-30 секунди...
Резултат 4

Ако дойде при Вас в рамките на 30-60 секунди...
Резултат 3

Ако направи няколко опита да се изкачи, но не успее в рамките на 60 секунди...
Резултат 2

Ако скимти или лае, но не прави големи усилия да изкачи купчината...
Резултат 1

Ако стои пасивно и не полага никакво усилие…
Резултат 0

ТЕСТ 19

1Целта на този тест:

Да се провери колко наблюдателно и любопитно е Вашето куче. Забелязва ли то други кучета по телевизията? Мисли ли той, че те са истински?

Вие ще имате нужда от:

телевизионно предаване или видеокасета със запис, който включва сцени с кучета.

Направете теста:

21. Ако не сте късметлия и хванете сериала "Ласи" по телевизията, за да направите този тест ще Ви трябва, видеозапис, който да включва сцени с кучета. Ще намерите множество такива записи в раздела за деца в местната видеотека. Опитайте да намерите запис с множество средно големи кучета. Едно малко куче е трудно да се забележи на екрана. Филмът „Невероятното пътешествие” е добър избор.

2. Кучето Ви трябва да е седнало или легнало до Вас, докато гледате записа. Наблюдавайте дали ще забележи кучетата на екрана без да насочвате вниманието му към тях. Може би то ще им обърне внимание.

33. Ако в продължение на 5 – 10 минути не забележи кучетата на екрана, превъртете на сцена с действия и кучешки лай. Посочете му екрана или му завъртете главата към него. Не казвайте обаче"Виж кучетата.". Също така кучето не трябва да скочи от дивана и да се затича с лай към вратата – в този случай смятайте теста за провален.


ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТОЧКИ

Ако забележи кучетата на екрана и отиде към телевизора, подуши екрана и се върти около телевизора да види къде се крият тези кучета…
Резултат 3

Ако забележи кучетата на екрана и гледа към тях (може дори да лае към екрана)...
Резултат 2

Ако след като чуе лаене на кучета от телевизора, но не може да разбере, че този звук идва от екрана и се насочи към вратата и започне да лае…
Резултат 1

Ако въпреки Вашите усилия, то не забележи кучетата на екрана и не им отговори...
Резултат 0

ТЕСТ 20

1Целта на този тест:

Да се провери колко наблюдателно е Вашето куче. Ще забележи ли то лъча светлина, който се движи на пода?


Вие ще имате нужда от:

 • фенерче;
 • затъмнена стая


Направете теста:

21. В тъмна стая , направете светлинна точка на пода и я движете наоколо. Светлинната точка играе ролята на плячка - местете я бавно по пода, след това я задръжте на едно място, след което изведнъж я преместете с няколко сантиметра, отново я спрете, внезапно я завъртете насам-натам, отново я задръжте на едно място, направете зигзагообразно движение и т.н.


ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТОЧКИ

3Ако кучето дойде до Вас да провери фенерчето...
Резултат 4. То подозира, че фенерчето е източника на светлината. Напредничаво мислене!

Ако всеки път, след като премествате светлинната точка, кучето Ви остава на мястото, което преди това сте били осветили...
Резултат 3. То се опитва да разбере дали светлинната точка е реална. Напредничаво мислене.

Ако постоянно гони светлинната точка ...
Резултат 2

Ако забелязва светлината точка, но не я следва ...
Резултат 1

Ако обръща малко внимание или пък съвсем не се интересува...
Резултат 0

ТЕСТ 21

1Целта на този тест:

Да провери каква е паметта на Вашето куче и неговата инициативност. Дали си спомня, че едно лакомство съществува, дори когато вече не може да го види? Дали активно се опитва да намери скритото лакомство?

Вие ще имате нужда от:

 • eдно лакомство.


Направете теста:

1. Помощникът Ви трябва да държи кучето Ви. Клекнете на няколко крачки от него. Покажете му лакомството. Стиснете лакомството в юмрук и му дайте да го надуши за около 5 секунди, така че да му възбудите апетита.

22. Бавно преместете ръката си зад гърба си. След това поставете другата си ръка с отворена длан пред вас.

3. Кажете на помощника си да пусне кучето. Насърчете кучето да намери лакомството.


ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТОЧКИ

Ако кучето отиде веднага зад гърба Ви и подуши скритата Ви ръка, в която стискате лакомството...
Резултат 5

Ако първо провери празната ви ръка пред вас, след това отиде зад вас и подуши ръката, в която стискате лакомството в рамките на 30 секунди...
Резултат 4

Ако отиде зад Вас, но не подуши ръката, в която стискате лакомството, а само се върти и души наоколо в рамките на 30 секунди...
Резултат 3

Ако стои пред Вас, лае и скимти...
Резултат 2. Той знае, че лакомството е във Вас и Ви казва, че го иска, но няма да тръгне да го търси.

Ако остане на място, гледа Ви съсредоточено и чака търпеливо...
Резултат 1. Той знае, че държите лакомството, но не проявява достатъчно инициатива да го поиска или да го потърси...

Ако иска да се гушне във Вас или да си играете с него, или се оглежда наоколо и се чуди какво да прави...
Резултат 0. Когато нещо е далеч от погледа, го забравяме бързо.

ТЕСТ 22

1Целта на този тест:

Да провери степента на любопитство и вниманието на Вашето куче. Ще разследва ли то странен звук?

 

Вие ще имате нужда от:

 • Спящо куче
 • Молив


Направете теста:

1. Уловете момент, когато кучето Ви се е разположило комфортно и спокойно и спи, най-малко на десет крачки от Вас.

2. Без да гледате кучето си, просто го следете с края на окото си, започнете да почуквате бавно и ритмично с молив по бюрото в продължение на 30 секунди.


ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТОЧКИ

2Ако кучето дойде до Вас да види какъв е този шум...
Резултат 4

Ако повдигне глава и наостри уши, като слуша внимателно през цялото време, но не тръгне към Вас...
Резултат 3

3Ако повдигне глава и наостри уши, но след това пак положи глава върху лапите си и повече не обърне внимание на шума...
Резултат 2

Ако покаже, че чува шума като отвори очи и наостри уши или помръдне с тяло, но не покаже реален интерес...
Резултат 1

Ако изобщо не реагира ...
Резултати 0 - и се уверете дали то все още диша!

ТЕСТ 23

1Целта на този  тест:

Да се провери реакцията на кучето Ви на човешките социални сигнали. Забелязва ли то изражението на лицето Ви и езика на тялото, когато се държите така, като че ли нещо подозрително е станало? Влиза ли то в унисон с Вашите емоции?


Вие ще имате нужда от:

Спокойно легнало куче
Отново Вашите актьорски умения.


Направете теста:

1.Уловете момент, когато кучето Ви е легнало спокойно.

22.Когато се случи кучето да Ви погледне, внезапно спрете това, което правите и се престорете, че сте чули подозрителен шум. Погледнете рязко към вратата или към прозореца. Бързо вървете да погледнете навън. Наведете главата си по начина, по който правите това, когато сте чули нещо и чакате да се повтори. Местете главата си и очите си с малки
движения в различни посоки, сякаш се опитвате да откриете източника на странния звук.

3.Докато се ослушвате за въображаемия шум, не гледайте към кучето си, просто го следете с ъгъла на окото си.


ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТОЧКИ

Ако кучето бързо започва да лае и / или побегне към вратата или към прозореца ...
Резултат 3. То със сигурност е внимателно!

3Ако повдигне глава и слуша с наострени уши, това което и Вие се опитвате да чуете, без обаче да сменя позицията си...
Резултат 2

Ако то си придава екстравагантен вид, но не се ослушва наистина внимателно или не подражава на действията Ви...
Резултат 1

Ако изобщо не реагира...
Резултат 0

ТЕСТ 24

1Целта на този  тест:

Да се провери умението на кучето Ви да решава проблеми. Какво прави то, когато е жадно и купата му с вода е празна?


Вие ще имате нужда от:

 • Купата за вода на кучето Ви (празна)Направете теста:

1. Излейте водата от купата на кучето Ви. Заведете го на дълга разходка, или си поиграйте дълго с него, за да се измори. Трябва наистина да ожаднее!

2. Наблюдавайте го, когато тръгне към купата си за вода. Какво
прави то, когато установи, че е празна?


ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТОЧКИ

2Ако той дойде при Вас и лае, скача върху Вас и Ви води към купата...
Резултат 3. То знае, че Вие сте източника на вода.

3Ако той тръгне да търси друг източник на вода, като поилката за птички или локва в градината .
Резултат 3. То се оправя само.

4Ако блъска с лапи купата, обръща я, бута я с нос, или я лае...
Резултат 2. Той е активен и се опитва да направи нещо, че водата да се появи

Ако той чака мълчаливо близо до купата си, надявайки се водата да се появи...
Резултат 1

Ако не направи нищо и си отиде настрани...
Резултат 0

ТЕСТ 25

1Целта на този  тест:

Да се провери инициативността на кучето Ви и умението му да решава проблеми. Може ли да Ви намери, когато се скриете?  Ще успее ли да преодолее препятствия, за да стигне до Вас?


Вие ще имате нужда от:

 • маса, покрита с одеяла
 • помощник

Направете теста:

21. Докато кучето Ви е навън или е затворено в друга стая, покрийте една маса с одеяла, които да стигат до пода, по този начин се образува една „тъмна пещера” под масата. Маса за карти,поставена в центъра на една голяма стая е идеална. Масата, трябва да бъде достатъчно голяма, за да влезете под нея.

2. Повдигнете одеялата и влезте в пещерата. Седнете тихо в центъра й.

3. Вашият помощник трябва да въведе кучето Ви в стаята. Веднага след като влязат в стаята, помощникът Ви трябва да каже нещо, за да разберете, че са вътре. В този момент, извикайте кучето си по име и  го насърчете да дойде при вас. Вашият помощник трябва да освободи кучето и да пусне хронометъра.


ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТОЧКИ

Ако кучето Ви влезе под масата в рамките на 15 секунди...
Резултат 5

В рамките на 15-30 секунди...
Резултат 4

В рамките на 30-60 секунди...
Резултат 3

Ако той се върти като обезумяло около масата и се опитва да скъса одеялата, но не успее да го направи за 60 секунди ...
Резултат 2

Ако прави слаби опити да скъса одеялата...
Резултат 1

Ако не направи опит да се мушне под одеялата в рамките на 60 секунди или отиде настрани...
Резултат 0

Таблица за измерване на нивото на интелигентност

според общия брой точки от тестовете:

 


ОБЩО ТОЧКИ

ПРОЦЕНТ

РЕЙТИНГ

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

106-111

96-100%

Гений

140+

95-105

86-95%

Високо ниво

125-140

84-94

76-85%

Над средното ниво

105-125

73-83

66-75%

Средно ниво

95-105

51-72

46-65%

Под средното ниво

70-95

33-50

30-45%

Недостатъчно

60-70

По-малко от 33

По-малко от 30%

Безмозъчно

По-малко от 60


Напиши коментар

Продуктът в момента е изчерпан. Въведете вашия имейл адрес по-долу и ние ще ви уведомим веднага щом продуктът е наличен.
Име
Email