Инструменти за управление на лични данни

Тази страница ви предоставя инструментите за управление на вашите лични данни, които се съхраняват в нашия магазин
След отправяне на заявка ще ви бъде изпратен имейл с линк за оторизиране на заявката

Получаване на лични данни

Ще ви изпратим копие на всички ваши лични данни, които притежаваме. Също така данните ще бъдат в общ машино-четим формат, така че можете да ги използвате, за да ги предадете на друг колектор на данни по ваш избор

Редактиране / коригиране на данни

За да редактирате личните си данни, трябва да влезете във вашия акаунт

Изтриване на данни

Вашите лични данни, включително акаунт и цялата свързана с това информация (бонуси, точки за награди, история на поръчки и т.н.), ще бъдат премахнати изцяло от нашия магазин. Ако данните все още са ни необходими, за да обработим вашата поръчка или да изпълним задълженията си към вас по силата на договора между нас (връщане на продукт, връщане на пари и т.н.), няма да можем да удовлетворим такова искане
Имейл адресът ще бъде използван за идентифициране на вашите лични данни в нашия магазин и за изпращане на авторизационен код до